<% dim aciklama,tur,baslik tur = request.querystring("tur") if tur = "oz" then rs.open "ozgecmis",conn,1,3 baslik = "Özgeçmiş" elseif tur = "il" then rs.open "iletisim",conn,1,3 baslik = "İletişim" end if aciklama = rs("metin") rs.close %>
Yönetim Paneli  /  <%=baslik%> Bilgilerini Düzenle

<%=baslik%>  :