<% dim edit,id,baslik,aciklama,tarih,online edit = request.querystring("edit") id = request.querystring("id") if edit = "true" then sor = "Select * from " & tablename & " where id=" & id rs.open sor,conn,1,3 baslik = rs("baslik") tarih = rs("tarih") aciklama = rs("aciklama") online = rs("online") rs.close end if select case lcase(online) case "doğru" online = "true" case "yanlış" online = false end select %>
Yönetim Paneli  /  <%=ustyazi%> Ekle

Başlık :
Tarih :
Açıklama :
Online : >
<% dim msg msg = request.querystring("msg") if msg = "ok" then response.write ustyazi & " Başarıyla Eklendi!" %>
 


Son  Eklenen  <%=altyazi%>