TÜRKİYE'NİN YAKIN GELECEĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

TÜRKİYE PERAKENDECİLER GÜNLERİ

İSTANBUL

(21.11.2007)